Seni düşünmek, dünyaya bir dürbünle bakmak gibi. Yakın-mış-sın sanki…